O nama

Dosijepacijenta.ch je zvanična informativna platforma za elektronski dosije pacijenata (EDP) od eHealth Suisse, savezne vlade i kantona.

Kantoni su nadležni za zdravstvenu zaštitu stanovništva. Međutim, projekti eHealth moraju biti u stanju da budu efikasni i van granica kantona, jer su ljudi danas veoma mobilni: Sele se, menjaju doktore ili odlaze na putovanja u druge regione. Nacionalna digitalna mreža je odgovarajuće sredstvo za to.

Nacionalni EDP projekat stoga predviđa nacionalni okvir (Savezni zakon) sa regionalnom ili nacionalnom implementacijom, koju sprovode ponuđači EDP-a (EDP zajednice).

Internal link: Lica koja stoje iza EPD-a

Internal link: Pravni osnov

Akteure SR