EDP ukratko objašnjen

Elektronski dosije pacijenta (EDP) je zbirka ličnih dokumenata sa podacima o vašem zdravlju. Ove informacije su dostupne kako vama tako i vašim stručnim zdravstvenim radnicima u bilo kom trenutku putem bezbedne internet veze. Odlučujete sami ko može da vidi koje dokumente i kada.

Šta je EDP?

Elektronski dosije pacijenta (EDP) je zbirka ličnih dokumenata sa podacima o vašem zdravlju. To su na primer izveštaj o otpustu iz bolnice, izveštaj o nezi kod kuće od strane Spitex-a, lista lekova, rendgenski nalazi ili potvrda a vakcinaciji.

Ovim informacijama možete pristupiti i vi i vaši stručni zdravstveni radnici u bilo kom trenutku putem bezbedne internet veze: na vašem kompjuteru, pametnom telefonu, kod kuće ili na putu. Odlučujete sami ko može da vidi koje dokumente i kada. Medicinske informacije u EDP-u pripadaju vama. Vi odlučujete o njima.

U hitnim slučajevima, važne informacije su brzo dostupne, čak i ako ne možete biti kontaktirani.

Kome je EDP namenjen?

Svaki čovek u Švajcarskoj može otvoriti EDP. EDP je dobrovoljan i besplatan i može se zatvoriti u bilo kom trenutku. Iako se naziva „dosije pacijenta“: Ne morate biti bolesni, da biste otvorili EDP. Čak i zdrava osoba može otvoriti EDP. Za ljude u Švajcarskoj EDP je dobrovoljan i besplatan.

Obavezno za ustanove sa stacionarnim lečenjem i od 2022. godine odobrene lekarske ordinacije

Akutne bolnice, klinike za rehabilitaciju, psihijatrijske klinike, domovi za negu i porođajni centri, kao i lekarske ordinacije koje su novoodobrene od 2022. godine moraju se pridružiti EDP-u.

Dobrovoljno za druge stručne zdravstvene radnike i stanovništvo

Stručni zdravstveni radnici kao što su lekari u praksi pre 2022. godine, farmaceuti, pružaoci usluga nege Spitex-a ili fizioterapeuti mogu se dobrovoljno pridružiti EDP-u.

EDP ne sadrži sve elektronski zabeležene zdravstvene informacije pacijenta, već samo one koje su relevantne za druge specijaliste i za dalje lečenje.

Nema medicinske istorije

Pored EDP-a, stručni zdravstveni radnik nastavlja da vodi kompletnu medicinsku istoriju svojih pacijenata. Ista sadrži daleko više informacija nego EDP, kao što su npr. lične beleške osobe koja leči.

Nema prijave nadležnim organima

U EDP-u se ne čuvaju nikakvi dokumenti državnih organa ili zdravstvenih osiguravajućih društava. Zato te službe nemaju pristup EPD-u.

Osobe i organizacije koje nisu uključene u lečenje pacijenata nemaju pristup EDP-u. Stoga poslodavci, državni organi, zdravstvena osiguranja, dodatna osiguranja ili osiguranja života nemaju pristup EDP-u. Lekar zaposlen u zdravstvenom osiguranju takođe nema pristup dokumentima EDP-a.

EDP sadrži informacije koje su važne za vaše lečenje. Stručni zdravstveni radnici i vi možete pohraniti dokumente u EDP-u.

Primeri dokumenata koje možete sami da pohranite:

  • Prethodni rendgenski ili laboratorijski nalazi
  • Samostalno vođen dnevnik bolova
  • Vrednosti krvnog pritiska iz aplikacije
  • Recept za naočare
  • Izjava pacijenta kod nesposobnosti donošenja odluka
  • Kartica za donaciju organa

External link: Podaci o kartici za donaciju organa

Sadržaj je dostupan samo na nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku:

External link: Kako mogu da pohranim svoje dokumente u EPD-u?

External link: Informacije o izjavi pacijenta kod nesposobnosti donošenja odluka

EDP se postepeno razvija i poboljšava. U početku se dokumenti prvenstveno razmenjuju u PDF formatu, ali se uskoro interaktivni formati mogu integrisati i u EDP platformu. To omogućava lekarima i farmaceutima, na primer, da prilagode pregled trenutnih lekova svojih pacijenata direktno u EDP-u.

Što više ljudi otvori EDP i što je više osoba koje leče voljno da pohrani najvažnije dokumente u dosijeu, to je veća korist EDP-a. Cilj bi trebalo da bude da svi
stručni zdravstveni radnici koji brinu o pacijentu imaju pristup istim informacijama u svakom trenutku. Na taj način je protok informacija u lečenju bolji i efikasniji.

Sadržaj je dostupan samo na nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku:

External link: EDP u akciji

Elektronski dosije pacijenta EPD za tablet

Otvaranje EDP-a

Izaberite svog EDP ponuđača

Da biste otvorili svoj EDP, izaberite ponuđača EDP-a i prođite kroz njegov proces registracije.

EDP-ilustracije bezbednosti

Bezbednost

Zakon o zaštiti podataka i Savezni zakon o EDP-u obezbeđuju da su vaši EDP dokumenti zaštićeni od neovlašćenog pristupa i bezbedno pohranjeni.