Na koju pravnu osnovu se oslanja EDP?

Savezna vlada je aktivno uključena u implementaciju strategije eHealth Švajcarske, posebno donošenjem Saveznog zakona o elektronskom dosijeu pacijenta (EDPZ).
EPDG SR

Zakon o EDP-u  opisuje i definiše elektronski dosije pacijenta (EDP) kao instrument za pacijente, kako bi se moglo

 • ojačati kvalitet lečenja,
 • poboljšati procese lečenja,
 • povećati bezbednost pacijenata,
 • povećati efikasnost zdravstvenog sistema i
 • podržavati zdravstvenu kompetenciju pacijenata.

U tom cilju, Zakon o EDP-u reguliše organizacione, tehničke i bezbednosne aspekte:

 • otvaranje EDP-a,
 • prava pristupa stručnih zdravstvenih radnika,
 • pristup medicinskim dokumentima u hitnim medicinskim situacijama,
 • identifikaciju pacijenata i stručnih zdravstvenih radnika u EDP-u,
 • uspostavljanje takozvanih „glavnih zajednica” i „zajednica” i
 • saveznu finansijsku pomoć.