Otvorite svoj EDP u samo nekoliko koraka

Ako želite da otvorite EDP, prvi korak je da izaberete ponuđača EDP-a. Ponuđači EPD-a se razlikuju u svojim ponudama u pogledu lokalnih ureda za otvaranje, jezika, a u nekim slučajevima i dodatnih funkcija. Koraci otvaranja se takođe mogu malo razlikovati od ponuđača do ponuđača. U svakom slučaju, za otvaranje EDP-a potreban je elektronski identitet.

U 6 koraka do EDP-a

 • 1.

  Izbor ponuđača EDP-a

  Na sledećem preglednom portalu naći ćete sve sertifikovane ponuđače EDP-a sa najvažnijim informacijama za odabir ponuđača. Dodatne informacije i podršku možete pronaći kod organizacija pacijenata, zdravstvenih liga ili stručnih zdravstvenih radnika.

 • 2.

  Pronađite službu za otvaranje

  U zavisnosti od ponuđača EDP-a, otvaranje se može obaviti digitalno i/ili fizički u bolnici, apoteci ili javnoj službi (npr. pošta). Ove informacije možete pronaći i na sledećem preglednom portalu.

 • 3.

  Dobijte elektronski identitet

  Da biste bezbedno pristupili EDP-u, potreban vam je sertifikovani elektronski identitet. Način na koji ovo dobijate razlikuje se od ponuđača do ponuđača EDP-a. Kod nekih se to dešava istovremeno s otvaranjem EPD-a. Na stranici sa pregledom izdavača identifikacionih sredstava možete saznati koji izdavači su sertifikovani prema Saveznom zakonu o elektronskom dosijeu pacijenta, a koje prihvataju pojedinačni ponuđači EDP-a, možete pronaći na njihovim internet stranicama.

  Sledeće informacije su dostupne na nemačkom, francuskom ili italijanskom jeziku:

  External link: Pregled izdavača identifikacionih sredstava

  External link: Zašto mi treba elektronski identitet?

 • 4.

  Saglasnost za EDP

  Da biste mogli da otvorite EDP, morate dati svoju saglasnost za to pismeno ili digitalno. Saglasnost je važeća samo ako ste prethodno detaljno obavešteni o EDP-u i njegovim pravilima.

 • 5.

  Otvorite svoj EDP

  Da biste otvorili svoj EDP, morate da se identifikujete i stoga vam je potrebna važeća legitimacijska isprava sa sledeće liste:

  • Švajcarski pasoš
  • Švajcarska lična karta
  • Legitimacijska isprava B, C, Ci, F*, G, L, N*, S*
  • Svaka legitimacijska isprava koju izdaje Federalno ministarstvo inostranih poslova (EDA).

  Takođe je neophodno da navedete AHV broj kako biste dobili jedinstveni identifikacioni broj pacijenta. Svoj AHV broj možete pronaći na vašoj švajcarskoj kartici
  zdravstvenog osiguranja. Ako nemate AHV broj, ponuđač EPD-a može ga zatražiti za vas.

  Sledeće informacije su dostupne na nemačkom, francuskom ili italijanskom jeziku:

  External link: Zašto je potreban identifikacioni broj pacijenta?

 • 6.

  Postavite svoj EDP

  Sada se možete prijaviti na svoj EDP preko portala za pristup ponuđača EPD-a. U EDP-u možete tražiti svoje stručne zdravstvene radnike i dati im prava pristupa, upravljati svojim dokumentima i pohranjivati sopstvene dokumente u EPD-u.

Često postavljana pitanja pre otvaranja

Ovaj sadržaj je dostupan samo na External link: nemačkom, External link: francuskom, External link: italijanskom, External link: engleskom i External link: retroromanskom jeziku.