Otvoriti EDP na licu mesta

U nastavku ćete naći mesta na kojima možete otvoriti EDP na licu mesta. U nekim uredima je potrebno prethodno zakazivanje termina. Urede za otvaranje možete ciljano tražiti po jednom ili više kantona ili po ponuđaču.

Da biste pristupili EDP-u, potreban vam je elektronski identitet koji je kompatibilan sa EDP-om. U nekim uredima za otvaranje dobićete svoj elektronski identitet u isto vreme kada otvorite svoj EDP („kreirati na licu mesta“), dok na drugim ćete morati prethodno da se prijavite za svoj elektronski identitet kod kantonalnih vlasti ili putem interneta („kreirati unapred”).