Elektronski dosije pacijenta EDP

Moje zdravstvene informacije, dostupne na mreži

Upravljajte svojim zdravstvenim informacijama i delite ih sa svojim stručnim zdravstvenim radnicima.

Elektronski dosije pacijenta (EDP) je zbirka ličnih dokumenata sa podacima o vašem zdravlju. Ove informacije su dostupne kako vama tako i vašim stručnim zdravstvenim radnicima u bilo kom trenutku putem bezbedne internet veze. Odlučujete sami ko može da vidi koje dokumente i kada.

Internal link: Ukratko

«Ušteđeno vreme direktno koristi mojim pacijentima.»

EPD funkcioniše.

Dr. Pierrick Campanini

Specijalista opšte interne medicine FMH, Centre médical Eaux-Vives, Genf

EDP-ilustracije bezbednosti

Bezbednost

Zakon o zaštiti podataka i Savezni zakon o EDP-u obezbeđuju da su vaši EDP dokumenti zaštićeni od neovlašćenog pristupa i bezbedno pohranjeni.

Elektronski dosije pacijenta EPD za tablet

Otvaranje EDP-a

Izaberite svog EDP ponuđača

Da biste otvorili svoj EDP, izaberite ponuđača EDP-a i prođite kroz njegov proces registracije.